Các loại card điều khiển led module P10, P5, P4

 Bộ  Card điều khiển màu đơn và đôi

Dòng sản phẩm Khu vực kiểm soát Chế độ hiển thị Giao diện HUB
BX-5UT / BX-5AT Màu đơn 16K 1024 * 16 512 * 32 1 nhóm T08 2 nhóm T12
Màu sắc đôi 8K 512 * 16 256 * 32
BX-5U0 Màu đơn 32K 2048 * 16 1024 * 32 672 * 48 512 * 64 2 nhóm T08 4 nhóm T12
Màu sắc đôi 16K 768 * 16 512 * 32 256 * 48 192 * 64
BX-5U1 Màu đơn 64K 3200 * 16 2048 * 32 1344 * 48 1024 * 64 2 nhóm T08 4 nhóm T12
Màu sắc đôi 32K 1024 * 16 768 * 32 512 * 48 384 * 64
BX-5U2 Màu đơn 100K 3200 * 32 2112 * 48 1600 * 64 2 nhóm T08 4 nhóm T12
Màu sắc đôi 48K 2048 * 16 1024 * 32 672 * 48 512 * 64
BX-5U3 Màu đơn 128K 3200 * 32 2048 * 64 1344 * 96 1024 * 128 1 số 50 mã PIN / 128 dòng
Màu sắc đôi 64K 3200 * 16 1024 * 64 768 * 96 512 * 128
BX-5U4 Màu đơn 128K 2048 * 64 1024 * 128 672 * 192 512 * 256 1 số 50 mã PIN / 128 dòng
Màu sắc đôi 64K 2048 * 32 1024 * 64 512 * 128 256 * 256
BX-5U Màu đơn 128K 512 * 256 Chiều rộng tối đa: 512 pixel 1 số 50 mã PIN / 128 dòng
Màu sắc đôi 32K 256 * 128 168 * 192 128 * 256
BX-5A (Nối tiếp) Màu đơn 64K 1024 * 64 512 * 128 320 * 192 256 * 256 1 số 50 mã PIN / 128 dòng
Màu sắc đôi 32K 512 * 64 256 * 128 160 * 192 128 * 256
Ethernet BX-5M1 + USB Màu đơn 32K 2048 * 16 1024 * 32 672 * 48 512 * 64 2 nhóm T08 4 nhóm T12
Màu sắc đôi 16K 1024 * 16 512 * 32 336 * 48 256 * 64
Ethernet BX-5M2 + USB Màu đơn 128K 3200 * 16 3200 * 32 2688 * 48 2048 * 64 2 nhóm T08 4 nhóm T12
Màu sắc đôi 64K 3200 * 16 2048 * 32 1344 * 48 1024 * 64
Ethernet BX-5M3 + USB Màu đơn 128K 3200 * 32 2048 * 64 1344 * 96 1024 * 128 1 số 50 mã PIN / 128 dòng
Màu sắc đôi 64K 2048 * 32 1024 * 64 672 * 96 512 * 128
Ethernet BX-5M4 + USB Màu đơn 128K 2048 * 64 1024 * 128 672 * 192 512 * 256 1 số 50 mã PIN / 128 dòng
Màu sắc đôi 64K 1024 * 64 512 * 128 336 * 192 256 * 256
BX-5E1 Ethernet + USB Màu đôi 256K 2048 * 128 1344 * 192 1024 * 256 1 số 50 mã PIN / 128 dòng
Ethernet BX-5E2 + USB Màu đôi 512K 4096 * 128 2048 * 256 1 số 50 mã PIN / 128 dòng
Cổng nối tiếp Ethernet BX-5E3 + USB Màu sắc đôi 1024K 8192 * 128 4096 * 256 2048 * 512 1 số 50 mã PIN / 128 dòng
BX-5A1 & WIFI Màu đơn 32K 2048 * 16 1024 * 32 672 * 48 512 * 64 2 nhóm T08 4 nhóm T12
Màu sắc đôi 16K 1024 * 16 512 * 32 336 * 48 256 * 64
BX-5A2 & WIFI Màu đơn 64K 3200 * 16 2048 * 32 1344 * 48 1024 * 64 2 nhóm T08 4 nhóm T12
Màu sắc đôi 32K 2048 * 16 1024 * 32 672 * 48 512 * 64
BX-5A4 & WIFI Màu đơn 128K 2048 * 64 1024 * 128 672 * 192 512 * 256 1 số 50 mã PIN / 128 dòng
Màu sắc đôi 64K 1024 * 64 512 * 128 336 * 192 256 * 256
BX-5A2 & G Màu đơn 64K 3200 * 16 2048 * 32 1344 * 48 1024 * 64 2 nhóm T08 4 nhóm T12
Màu sắc đôi 32K 2048 * 16 1024 * 32 672 * 48 512 * 64
BX-5A2 & RF Màu đơn 64K 3200 * 16 2048 * 32 1344 * 48 1024 * 64 2 nhóm T08 4 nhóm T12
Màu sắc đôi 32K 2048 * 16 1024 * 32 672 * 48 512 * 64

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *